تفحص

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن 

با مردم بی درد ندانی که چه دردیست....!؟!