تفحص

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

سحرگاه

تنها

صدای جاروی رفته گر...!

چشم هایت را به من ندوز

ببند..؟!!

من از دیدنشان رنج میکشم....!

من!

خودم را 

لا به لای این خاکها

تفحّص می کنم...